بازی فکری مونوپولی کلاسیک فکرآوران | Monopoly

وضعیت موجودی نا موجود
231 رای
برند فکر آوران
قیمت: 1,950,000 ریال

نام محصول: مونوپولی فکرآوران

مونوپولی یک بازی بردگیم جذاب، سرگرم کننده و پرفروش استراتژیک است که بصورت گروهی 2 تا 6 نفره بازی می شود و برای گروه سنی 8 سال به بالا طراحی شده است. هدف از این بازی آموزش مدیریت مالی، نحوه سرمایه گذاری، تصمیم گیری و ریسک پذیری است که دقیقا برگرفته از نسخه خارجی بازی بین المللی و پرفروش مونوپولی می باشد. آموزش کامل بازی در راهنمای آن آورده شده است.

محصولی از گروه تولیدی فکرآوران

بازی فکری مونوپولی کلاسیک فکرآوران | Monopoly

نام محصول: مونوپولی فکرآوران

بازی مونوپولی یکی از معروف ترین بردگیم های پرفروش دنیا است که مناسب برای گروه سنی ۸ سال به بالا و تعداد بازیکن ها ۲ تا ۶ نفر است.

محتویات جعبه:

  • یک صفحه بازی
  • 4 مهره در شکل های مختلف به عنوان مهره های بازی
  • 28 عدد کارت سند مالکیت Title Deed Cards
  • 18 عدد کارت شانس Chance Cards
  • 18 عدد کارت خزانه عمومی Community Chest Cards
  • 32 عدد مهره خانه سبز رنگ
  • 12 عدد مهره هتل قرمز رنگ
  • 2  عدد تاس سفید
  • یک بسته اسکناس
  • 1 عدد گردونه اعداد و حروف خیابان

شروع بازی:

۱- شخصی را انتخاب نمایید تا قوانین بازی را با صدای بلند برای همه بازیکن ها بخواند.

۲- در ابتدای بازی مونوپولی به هر یک از بازیکن ها اسکناس هایی به شرح زیر تحویل دهید.

 

۵ عدد اسکناس به ارزش ۱

۱ عدد اسکناس به ارزش ۵

۲ عدد  اسکناس به ارزش۱۰

۱ عدد اسکناس به ارزش۲۰

۱ عدد اسکناس به ارزش ۵۰

۴ عدد اسکناس به ارزش ۱۰۰

۲ عدد اسکناس به ارزش ۵۰۰

که در مجموع به هر بازیکن مبلغ ۵۰۰ تعلق میگیرد و بقیه اسکناس ها را در جعبه بازی به عنوان بانک نگهداری نمایید.

 

۳- کارت های شانس را بر زده و به صورتیکه روی کارتها به سمت پایین باشند، آنها را در محل مستطیل نارنجی رنگ بر روی صفحه بازی قرار دهید.

۴- کارت های خزانه را نیز بر بزنید و در حالیکه روی کارتها به سمت پایین هستند، روی صفحه بازی و در محل مستطیل آبی رنگ قرار دهید.

۵- در بازی مونوپولی ، شخصی بعنوان بانکدار انتخاب میشود. شخص بانکدار مسئولیت پول های بانک ، خانه ها ، هتل ها ، کارت های اسناد مالکیت و مزایده ها را بر عهده دارد. بانکدار نیز می تواند در بازی شرکت داشته باشد ، اما باید پولهای خود را از بانک جدا نماید.

۶- هر یک از بازیکنان مهره ای را انتخاب کرده و آن را در محل شروع بازی قرار می دهد. محل شروع بازی با یک عبارت GO و یک پیکان قرمز مشخص شده است.

۷- دو عدد تاس را در کنار صفحه بازی قرار دهید.

 

چگونه برنده شویم؟

مهره خود را دور تا دور صفحه بازی حرکت می دهید و تا جایی که می توانید املاک و دارایی های از قبیل خیابان ، ایستگاه راه آهن و ساختمان و خدمات عمومی را خریداری کنید. هر اندازه دارایی تان بیشتر باشد، اجاره بهای بیشتری دریافت خواهید کرد . هنگامی که پول بانک به اتمام برسد یا سایر بازیکنان ور شکست شده باشند بازیکنی که مجموع بیشترین سرمایه ملکی و نقدی را داشته باشد برنده بازی خواهد بود.

 

 کدام بازیکن باید آغاز کننده بازی باشد؟

هر یک از بازیکن ها دو تاس را می اندازد. بازیکنی که بیشترین عدد را در مجموع تاسها ، کسب کند شروع کننده بازی است. هنگام فرا رسیدن نوبت بازی شما ، مراحل زیر را انجام دهید:

هر دو تاس را بریزید

مهره خود را روی صفحه بازی، معادل حاصل جمع دو تاس حرکت دهید.

مهره شما بر روی کدام محل از صفحه بازی قرار دارد؟

در صورتیکه بعد از انداختن تاس ها جفت بیاورید می توانید مجددا تاس بیاندازید و یک دور دیگر بازی کنید.

اما مراقب باشید!! اگر در یک نوبت بازی سه مرتبه پشت سر هم تاس جفت بیاورید و یا با گردونه اعداد، عدد ۶ و ۱۲ آوردید آنگاه باید مستقیم به زندان بروید. Go To Jail!

هنگامیکه نوبت شما به اتمام رسید، بازیکنی که در سمت چپ شما قرار دارد بازی را ادامه خواهد داد

فضای بازی :

خیابان ها

خیابانهایی که مالکی ندارند

اگر به خیابانی برسید که مالکی ندارد، می توانید آن را خریداری نموده یا اگر مبلغ آن خیابان را نمی توانید پرداخت کنید به مزایده بگذارید.

آیا می خواهید خیابان را خریداری کنید؟

معادل مبلغی که در آن خانه از صفحه بازی نوشته شده ، از دارایی خود به بانک پرداخت کرده و سند مالکیت (کارت) آن را دریافت کنید. اما اگر تمایلی به خرید این خیابان نداشته باشید، بانکدار باید آن را به مزایده بگذارد. قیمت پیشنهادی از ۱۰ $ شروع می شود و تمامی بازیکن ها می توانند قیمت پیشنهاد دهند، حتی فردی که در زندان به سر می برد.

خیابانهایی که متعلق به یکی از بازیکن ها می باشد

اگر به خیابانی برسید که قبلا توسط یکی از بازیکن ها خریداری شده باشد باید معادل مبلغی که بر روی سند مالکیت آن خیابان درج شده به مالک اجاره بها بپردازید.

به عنوان مثال شما در خیابان نیویورک ورود غیر مجاز داشته اید. طبق کارت ، رهن سند خیابان نیویورک ۱۶$ است که باید به مالک پرداخت کنید. اما چنانچه خیابان نیویورک دارای سه مکان همرنگ باشد طبق کارت باید ۳۲$ پرداخت کنید.

نحوه ساخت خانه در خیابانها

برای ساخت خانه باید کارت های سند مالکیت خیابانهایی با رنگ یکسان را جمع آوری کنید. همچنین به ازای خرید هر خانه در آن خیابانها ، اجاره بهای بیشتری دریافت خواهید کرد. در طول بازی می توانید خانه های خریداری شده خود را به ساختمان هتل ارتقا دهید.

 

ایستگاههای راه آهن

اگر به ایستگاه راه آهنی برسید که مالکی ندارد می توانید آن را بخرید.

معادل مبلغی که در آن خانه از صفحه بازی نوشته شده را به بانک پرداخت کنید و سند مالکیت آن را دریافت نمایید.

بعنوان مقال ایستگاه راه آهن “بی اند او” ۲۰۰$ ارزش دارد. شما با پرداخت ۲۰۰$ به بانک سند مالکیت آن را دریافت خواهید کرد.

 

اگر ایستگاه راه آهن بخرید بصورت دو جانبه سود خواهید کرد:

دریافت سود حاصل از خرید ایستگاه راه آهن:

وقتی شما یک دور کامل در صفحه بازی زدید، چنانچه مهره شما در همان ایستگاه قرار گیرد می توانید سود دریافت کنید. البته هر چه ایستگاههای شما بیشتر باشد سود بیشتری دریافت می کنید. بعنوان مثال اگر دارای دو ایستگاه بودید و مهره شما در یکی از ایستگاهها قرار گرفت ۵۰$ سود نصیب تان می شود. اگر ۳ ایستگاه داشته باشید ۱۰۰$ و اگر یک ایستگاه، ۲۵$ دریافت می کنید.

 

دریافت هزینه بابت ورود غیر مجاز از سایر بازیکنان

اگر بازیکنی وارد ایستگاه راه آهنی شود که دارای مالک است، باید به ازای هر ایستگاه ۲۵$ جریمه ورود غیر مجاز پرداخت کند. بعنوان مثال فرض کنید شما دارای ۲ ایستگاه هستید و مهره حریف وارد یکی از ایستگاهها شد، او موظف است ۵۰$ به شما پرداخت کند.

 

خدمات عمومی

اگر به محل خدمات عمومی مانند شرکت برق یا آبرسانی برسید که مالکی ندارد می توانید آن را بخرید یا به مزایده بگذارید.

 

محل خدمات عمومی که متعلق به یکی از بازیکن ها می باشد:

اگر به محل خدمات عمومی برسید که قبلا توسط یکی از بازیکنان خریداری شده ، باید به مالک آن اجاره بها پرداخت کنید.

با انداختن مجدد یکی از تاس ها در این نوبت بازی، میزان اجاره بها تعیین می شود. اگر مالک دارای یک محل خدمت عمومی باشد، اجاره بهای آن ۴ برابر عددی است که تاس نشان داده و اگر دارای دو محل خدمت عمومی باشد اجاره بهای آن ۱۰ برابر عدد تاس می باشد. بعنوان مثال شما تاس ۳ آورده اید و مالک یک محل خدمت عمومی دارد، شما باید ۱۲$ به مالک اجاره بها بپردازید.

 

فضاهای عملیاتی

Go – شروع حرکت

اگر مهره شما در طول بازی به این خانه برسد و یا از روی آن عبور کند می توانید ۲۰۰$ از بانک بگیرید.

Chance / Community Chest – کارت های شانس و کارت خزانه عمومیکارت های بازی

از روی دسته کارت های شانس یا کارتهای خزانه عمومی بر اساس موقعیت مهره شما بر روی صفحه بازی، بالاترین کارت را برداشته و بلافاصله عملیات درج شده روی آن را انجام دهید. سپس آن کارت را در زیر همان دسته از کارتها قرار دهید.

 

Income Tax / Super Tax – مالیات بر درآمد و مالیات فوق العاده

هنگامی که مهره شما بر روی خانه های مالیات صفحه بازی قرار بگیرد باید معادل مبلغی که در خانه مرتبط با مالیات نوشته شده به بانک بپردازید.

Free Parking – پارکینگ مجانیپارکینگ مجانی

خیالتان راحت باشد. یک پارکینگ مجانی دارید و با خیال آسوده در این خانه قرار بگیرید.

Just Visiting – ملاقات در زندانملاقات در زندان

نگران نباشید اگر به این خانه برسید فقط کافی است مهره خود را بر روی قسمت ملاقات در زندان بگذارید.

Go To Jail – رفتن به زندانرفتن به زندان

در این وضعیت باید مهره خود را بر روی بخش رفتن به زندان قرار دهید.

در طول مدتی که در زندان به سر می برید می توانید تمام فعالیت های تجاری خود را ادامه دهید مانند جمع آوری اجاره بها، شرکت در مزایده ، خرید خانه و هتل، گرفتن وام بانکی. اما اگر هنگام رفتن به زندان، از خانه شروع (Go) رد شوید دیگر ۲۰۰$ را دریافت نخواهید کرد.

چگونه از زندان آزاد شوید؟

۳ راه پیش روی شماست:

می توانید در نوبت بعدی خودتان، ۵۰$ به بانک بپردازید و به حالت عادی تاس بریزید و بازی کنید.

اگر کارت آزادی از زندان داشته باشید در نوبت بعدی تان می توانید از آن استفاده کنید در غیر این صورت می توانید این کارت را از سایر بازیکنان بخرید. البته حداکثر تا ۵۰$ مقرون به صرفه است. سپس کارت آزادی از زندان را زیر دسته کارت های مربوطه قرار داده و بازی را ادامه دهید.

اگر در نوبت بعدی بازی خود جفت آوردید، می توانید به تعداد مجموع اعداد تاس بر روی صفحه بازی به حرکت خود ادامه دهید.

در ۳ نوبت بازی خود فرصت خواهید داشت تاس جفت بیاورید، پس از آن می بایست ۵۰$ به بانک بپردازید و به بازی ادامه دهید.

 

در بازی مونوپولی دو نوع ساختمان داریم: خانه ، هتل

 

ساختن خانه

به محض اینکه بتوانید ۳ کارت سند مالکیت خیابان هایی با رنگ یکسان بدست آورید می توانید شروع به خرید خانه و جمع آوری سود اجاره بها از بانک نمایید. برای خرید خانه لازم نیست منتظر نوبت خودتان بمانید. مبلغی که بر روی سند نوشته شده را به بانک پرداخت نموده و یک مهره خانه سبز رنگ در آن خیابان قرار دهید.

 

ساخت و ساز خانه های را باید بصورت یکجا و به تعداد مساوی در خیابانهای یک مجموعه با رنگ یکسان انجام دهید. قبل از ساختن خانه دوم بر روی یکی از خیابان ها ، حتما باید در هر یک از خیابان های آن مجموعه ، یک خانه ساخته باشید. در هر خیابان ۴ خانه می توانید داشته باشید.

 

بعنوان مثال شما صاحب ۳ خانه همرنگ آتلانتیک، باغ ماروین و خیابان ونتنور شده اید. حال شما می خواهید اولین خانه تان را در خیابان اتلانتیک بنا کنید. رهن یک خانه در این خیابان ۱۱۰$ است که با پرداخت این مبلغ به بانکدار می توانید یک مهره خانه سبز رنگ در آن قرار دهید. خانه بعدی باغ ماروین است که با پرداخت ۱۲۰$  خانه ای در این باغ می سازید و آخرین خیابان ونتنور است که با پرداخت ۱۱۰$ دیگر در این خیابان هم خانه خود را بنا می کنید.

 

حالا که توانسته اید در ۳ خیابان همرنگ خانه بخرید می توانید با توجه به دارایی خود و سودی که از بانک بابت اجاره بها می گیرید ، اقدام به تاسیس خانه های بعدی نمایید. حال شما قصد زدن خانه دوم در خیابان آتلانتیک دارید. رهن ۲ خانه در این خیابان ۳۳۰$ است. شما برای یک خانه ۱۱۰$ پرداخت کرده بودید. برای خانه دوم می بایست ۲۲۰$ دیگر پرداخت کنید. به همین صورت ادامه می دهید تا ۴ خانه خود را در خیابانهای مختلف خریداری کنید و برای ساخت هتل اقدام کنید.

 

نحوه گرفتن سود خانه از بانک

هنگامیکه صاحب خانه شدید می توانید از بانک سود اجاره بهای آن را دریافت کنید. به این صورت که وقتی یک دور در صفحه بازی زدید، چنانچه در خیابانهای خود قرار گرفتید ( چه با تاس ، گردونه اعداد، به کمک کارتهای خزانه یا شانس) می توانید نسبت به تعداد خانه های موجود در این خیابان، اجاره بهای خود را از بانک بگیرید. بعنوان مثال فرض کنیم صاحب خیابان بالتیک باشید. سود اجاره بهای هر خانه در خیابان بالتیک ۵۰$ می باشد. اگر یک خانه در این خیابان داشته باشید مجاز هستید ۵۰$ از بانک بابت اجاره بها دریافت کنید. حال اگر ۳ خانه در خیابان بالتیک می داشتید اجاره بها ۳ برابر و معادل ۱۵۰$ خواهد بود.

 

شما از طریق جمع آوری سود اجاره بها و دریافت رهن ورود غیرمجاز از بازیکنان به سرمایه خود می افزایید و می توانید خانه های بیشتری در خیابانهای خود خریداری کنید. با خرید خانه بیشتر می توانید آن را تبدیل به هتل کرده و سود بیشتری دریافت کنید.

 

ساختن هتل

هنگامی که شما صاحب ۴ خانه در یک خیابان باشید می توانید با پرداخت مبلغ اضافی، آن خانه ها را با یک هتل معاوضه کنید. معادل قیمت هتل که در کارت سند مالکیت مشخص شده را به بانک پرداخت نموده ، ۴ خانه موجود در آن خیابان را به بانک بازگردانده و یک مهره هتل قرمز رنگ را جایگزین کنید.

 

نکته:

در هر خیابان فقط یک هتل می تواند قرار گیرد و خانه دیگری نمی توان به آن اضافه کرد.

در صورتیکه یکی از خیابانهای مجموعه کارتهای سند مالکیت با رنگ یکسان، در رهن بانک باشد ساختن خانه در هیچ یک از خیابانهای آن مجموعه امکان پذیر نیست.

بعنوان مثال شما در خیابان پنسیلوانیا ۴ خانه دارید که برای آنها ۱۲۰۰$ پرداخت کرده اید. حال رهن هتل در این خیابان ۱۴۰۰$ است ، شما با دادن ۴ مهره خانه و ۲۰۰$ دیگر صاحب هتل میشوید.

 

نحوه دریافت سود هتل

سود هتل دقیقا همانند سود خانه های خیابان می باشد با این تفاوت که  چنانچه وارد خیابانی شدید که در آن هتلی تاسیس کرده اید، سود آن را به نسبت سود ۴ خانه بعلاوه سود خود هتل دریافت می کنید.

بعنوان مثال در خیابان کنتاکی سود هر خانه ۱۵۰$ است. وقتی هتلی در این خیابان زدید سود شما برابر با ۷۵۰$ است؛ یعنی سود ۴ خانه و سود خود هتل.

 

آیا مهره ساختمان به تعداد کافی وجود ندارد؟

در صورتیکه همزمان چند نفر از بازیکنان تقاضای خرید آخرین خانه یا آخرین هتل را دارند ، بانکدار باید آنها را به مزایده بگذارد. مبلغ پیشنهادی از ۱۰$ شروع خواهد شد.

 

هیچ مهره ساختمانی باقی نمانده است؟

در اینصورت تا زمانیکه یکی از بازیکن ها تصمیم به فروش ساختمان های خود نگیرد شما نمی توانید ملکی را خریداری کنید و باید منتظر باشید.

 

معاملات و داد و ستدها

خرید، فروش یا معاوضه املاک و دارایی ها با سایر بازیکن ها را در هر زمان از بازی می توانید انجام دهید.

قبل از اینکه خیابانی را بفروش رسانده یا داد و ستدی با انجام دهید، باید تمامی ساختمانهای موجود در آن مجموعه خیابان ها با رنگ یکسان، به بانک فروخته شوند. شما نمی توانید ساختمان ها را به سایر بازیکنان فروخته و یا معامله ای با آنها انجام دهید.

 

شرایط معاوضه دارایی ها چیست؟

دارایی های هر بازیکن در ازا پول نقد، دارایی های دیگر و یا کارت آزادی از زندان قابل معاوضه است. مبلغ معامله نیز توسط بازیکنان طرف معامله تعیین خواهد شد. دارایی هایی که در رهن بانک می باشند نیز بر اساس قیمت توافق شده بین طرفین، معامله می شوند. مالک جدید دارایی که در رهن بانک است باید بلافاصله وام را با بانک تسویه نموده و آن را از رهن بانک خارج کند. یا وام را حفظ نموده و ۱۰ درصد از کل مبلغ وام را به بانک سود بپردازد.

 

شرایط مزایده:

اگر در خیابان ، ایستگاه راه آهن و یا محل خدمات عمومی که مالکی ندارند، مستقر شوید و تمایلی به خرید آنها نداشته باشید بانکدار آن را به مزایده می گذارد.

 

بانکدار مزایده آن محل را با مبلغ پیشنهادی ۱۰$ برای همه بازیکنان شروع می کند.

هر یک از بازیکن ها می تواند مبلغ پیشنهادی مزایده را حتی به اندازه حداقل ۱$ افزایش دهد

بانکدار و بازیکنی که مهره اش بر روی محل مورد مزایده قرار گرفته نیز می تواند در مزایده شرکت کرده و مبلغ پیشنهادی را افزایش دهد.

بازیکنی که مبلغ بالاتری پیشنهاد داده باشد، برنده مزایده خواهد شد و پس از پرداخت مبلغ نهایی به بانک، سند مالکیت آن محل را تحویل می گیرد.

اگر هیچ یک از بازیکنان تمایلی به خرید نداشته باشند هیچ اتفاقی نمی افتد ، پرداختی انجام نمی شود و بازی به حالت عادی ادامه می یابد.

عدم امکان بازپرداخت بدهی ها

سعی کنید مقدار پول نقد خود را افزایش دهید.

اگر نمی توانید بدهی های خود را پرداخت نمایید، سعی کنید با فروختن ساختمان ها و یا در رهن گذاشتن دارایی های خود، میزان پول نقدی که در اختیار دارید را افزایش دهید تا با آن بدهی های خود را پرداخت کنید.

 

فروش ساختمان ها:

می توانید هتل ها را نصف قیمت به بانک فروخته و هر هتل را با ۴ خانه تعویض نمایید. خانه ها را نیز می توانید با نصف قیمت به بانک بفروشید.

خانه ها باید بصورت یکنواخت  و به تعداد مساوی از خیابانهای هر مجموعه با رنگ یکسان فروخته شوند. یعنی همزمان باید از همه خیابانهای آن مجموعه که خانه ای موجود دارند، یک خانه فروخته شود. برای مثال نباید ۳ خانه از یک خیابان فروخته شود در حالیکه در خیابانهای آن مجموعه هنوز ۳ خانه باقی مانده باشد.

به عنوان مثال شما مالک هتل در خیابان پنسیلوانیا هستید که برایتان ۱۴۰۰$ تمام شده است. چنانچه قصد فروش آن را داشته باشید؛ بانک مهره هتل را از شما گرفته و ۷۰۰$ به شما می دهد بهمراه ۴ خانه. حال می خواهید یکی از خانه ها را بفروشید. بانک آن خانه را از شما ۱۵۰$ که معادل رهن با یک خانه در آن خیابان است را خریداری می کند و با گرفتن یک مهره خانه ۱۵۰$ به شما می دهد. به عبارتی هر ۱ خانه ای که میفروشید مبلغ رهن یک خانه اول را بانک به شما می پردازد.

 

در رهن بانک گذاشتن دارایی ها:

برای اینکه دارایی های خود را در رهن بانک بگذارید ابتدا باید تمام ساختمانهای واقع در همان مجموعه رنگ را به نصف قیمت به بانک بفروشید.

 

گرفتن وام:

برای گرفتن وام بابت دارایی که در رهن بانک گذاشته اید، کارت سند مالکیت آن دارایی را به پشت برگردانده و معادل مبلغ وامی که در پشت کارت درج شده را تا ۵ برابر مبلغ ارزش رهن از بانک دریافت کنید.

البته توجه داشته باشید که هر چقدر وام بیشتری دریافت کنید ، سود بیشتری باید به بانک پرداخت نمایید.

بعنوان مثال شما می خواهید از روی کارت سند خیابان نیویورک وام بگیرید؛ در کارت سند خیابان نیویورک ارزش رهن ۱۰۰$ می باشد و بازپرداخت آن ۱۱۰$ است. حال شما می توانید از مبلغ یک برابر تا ۵ برابر ( یعنی از ۱۰۰$ تا ۵۰۰$ ) به تشخیص خودتان و نیازتان به نقدینگی، وام از بانک بگیرید.

نحوه پرداخت سود بانکی:

تا مادامی که پول بانک دست شماست ، موظف به پرداخت سود آن هستید. یعنی زمانی که مهره تان در ملکی قرار گرفت که قبلا از آن وام گرفته اید، می بایست معادل ۱۰ درصد مبلغ وام به بانک سود دهید. مثلا شما از روی کارت سند خیابان نیویورک ۳۰۰$ وام گرفته اید و حالا مهره تان در این خیابان قرار گرفته، باید ۳۰$ به بانک سود بدهید. این روند تا هنگامیکه وام بانک در دست شماست ادامه خواهد داشت. پس بهتر است ترجیحا از خیابان هایی که مالک خانه یا هتل هستید، وام بگیرید تا وقتی مهره شما در آن قرار می گیرد هم سود آن خانه یا هتل دریافت کنید و هم سود بانک را بدهید. این ترفند باعث میشود اصل نقدینگی خود را حفظ نموده و ورشکست نشوید.

 

بازپرداخت وام:

چنانچه نقدینگی تان دارای ایمنی لازم است و خط ورشکستگی شما را تهدید نمی کند، می توانید وام را به بانک با ۱۰ درصد سود پس بدهید. بعنوان مثال همانطور که گفتیم شما از خیابان نیویورک ۳۰۰$ وام گرفته اید و حالا دیگر نیازی به وام ندارید و نمی خواهید بیش از این به بانک سود بدهید. در این حالت هر لحظه و هر ایی از بازی که باشید می توانید وام تان را با ۱۰ درصد سودش (۳۳۰$) به بانک پرداخته و تسویه کنید.

تذکر: تا زمانیکه کارت سند خیابانی در رهن بانک باشد ، آن کارت سند جزو دارایی شما بعنوان مجموع سرمایه های ملکی جهت برنده شدن در بازی نخواهد بود و نمی توانید بابت آنها اجاره بها دریافت کنید.

 

نکته های مهم:

برای اینکه زمان بازی کوتاه شود ، از قوانین خانه ها در بازی استفاده نکنید.

چنانچه به پول کوچکتر نیاز داشتید می توانید پول درشت خود را به بانک داده و پول خرد بگیرید.

بانکدار نیز می تواند پول خرد را گرفته و پول درشت بدهد.

هیچگاه به سایر بازیکنان پول قرض ندهید و برای دریافت اجاره بها از بانک و ورود غیر مجاز توافق نکنید.

پولهای بانک را وسط صفحه بازی نگذارید.

وقتی بازیکنی مایل به خرید محلی نیست حتما آن را به مزایده بگذارید

 

محصولی از گروه تولیدی فکرآوران

بازی فکری مونوپولی کلاسیک فکرآوران | Monopoly

برند فکر آوران
کد محصول 6071053
وزن 1010 گرم

نظرات کاربران درباره بازی فکری مونوپولی کلاسیک فکرآوران | Monopoly

نظری در مورد این محصول توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد بازی فکری مونوپولی کلاسیک فکرآوران | Monopoly نظر می دهد.

ارسال نظر درباره بازی فکری مونوپولی کلاسیک فکرآوران | Monopoly

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برچسب های مرتبط با بازی فکری مونوپولی کلاسیک فکرآوران | Monopoly

بازی فکری مونوپولی مونوپولی مونوپولی فکرآوران محصولات فکرآوران بردگیم
طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید